Cisnieniomierze elektroniczne

Możesz pobrać katalog produktów LD na komputer, klikając w link:

"Katalog NISSEI wersja english" (PDF)
"Katalog NISSEI wersja polska" (PDF)

Model DSK-1031

Nagrodzony znakiem jakości
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Określanie сiśnienia tętna.
Uformowany mankiet (22-42 cm).
Wskaźnik wiarygodności pomiaru.

Model DSK-1011

Nagrodzony znakiem jakości
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Pomiar w trakcie pompowania.
Określanie сiśnienia tętna.
Mankiet standardowy (22-32 cm).

Model WSK-1011

Nagrodzony znakiem jakości
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Określanie сiśnienia tętna.
Mankiet ukształtowany odpowiednio do obwodu nadgarstka (12.5-22.5 cm).
NISSEI WS-820

Model WS-820

Model WS-820 uzyskał najwyższy wynik dokładności pomiaru («GEK-Besser Journal leben» 2/2006).
Mankiet w kształcie «M» (12.5-22.5 cm).

Model DS-11 / DS-11a

Automatyczny pomiar.
Wskaźnik arytmii.
Mankiet uniwersalny (22-42 cm).
Określanie zakłóceń.

Model DS-10 / DS-10a

Automatyczny pomiar.
Wskaźnik arytmii.
Mankiet standardowy (22-32 cm).
Określanie zakłóceń.
 
 
© 1998-2017 Little Doctor International (S) Pte. Ltd.Warunki
URL: https://pl.nissei.pl/catalog/tonometer/
Date: 18.09.2020 - 11:43
Design and Programming: Red Graphic