MT-500 to wyprodukowany w Japonii bezdotykowy termometr kliniczny, przeznaczony do profesjonalnego oraz domowego wykorzystania u pacjentów w każdym wieku.
Wysoka jakość wyrobu medycznego pozwala na łatwe i szybkie zapewnienie opieki Twojemu dziecku.

Technologia 3 sensorów zapewnia wysoką dokładność pomiaru dzięki analizie
różnych danych środowiska pomiaru.
Trzy wbudowane czujniki automatycznie kontrolują:
• odległość od ciała (obiektu),
• temperaturę otoczenia w celu dostosowania wyników,
• temperaturę ciała (obiektu).

Kliniczna dokładność MT-500 został zweryfi kowany metodą porównania z klinicznym termometrem odniesienia, zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Weryfi kacja kliniczna obejmowała setki pacjentów w przedziale wiekowym od niemowlęctwa do dorosłości. MT-500 osiągnął powtarzalność kliniczną wynoszącą 0,113°C, co potwierdza jego znaczną dokładność powtarzalnych pomiarów. Zakres pomiarów: temperatura ciała +34.0 do +42.5°C.

Temperatura pod pachą. MT-500 oblicza wewnętrzną temperaturę ciała (odpowiednik temperatury mierzonej pod pachą) za pomocą specjalnego algorytmu, zgodnie z temperaturą powierzchni skóry czoła i temperatury otoczenia.