Wszystkie tonometry automatyczne NISSEI wykorzystywane do pomiaru na tętnicy ramiennej są kompletowane specjalnym certyfikowanym medycznym źródłem zasilania.

Specjalne certyfikowane medyczne źródło zasilania jest przyrządem elektrycznym, który POZWALA SIĘ wykorzystywać w leczniczych i innych instytucjach medycznych. Tylko wykorzystanie certyfikowanego źródła zasilania nie wyrządzi szkody znajdującym się w pobliżu pacjentom, a także nie wywrze wpływu na normalne działanie aparatury medycznej.

Żródło zasilania elektrycznego ADP-W5 przekształca napięcie zmienne sieci elektrycznej 100-240 V, 50/60 Hz w stabilizowane napięcie stałego prądu 6 V z maksymalnym prądem obciążenia 1 A. Przeznaczone do zasilania przyrządów automatycznych do pomiaru ciśnienia tętniczego i pulsu marki NISSEI.

This adapter meets international standard IEC60601-1:1998+A1:1991+A2: 1995 by JQA, IP Code: class II.